Ethiopia Min Office
+251 918 01 64 69 / +251 960 33 49 00
Ethio Target Tours PLC
P.O.Box 89 12
Addis Ababa
Ethiopia